Forretningsplanlægning af et innovativt projekt (som eksempel på oprettelse af en virksomhed Acceptabel pris)

Et innovativt projekt er et komplekst handlingssystem, der sigter mod at nå bestemte mål inden for udvikling af videnskab og teknologi. De er forbundet af eksekutørerne af aktiviteterne, timingen og ressourcerne. Et innovationsprogram er et kompleks af sammenkoblede innovative projekter såvel som projekter, der er rettet mod at støtte aktiviteter på dette område. I øjeblikket vinder innovative projekter i førskoleundervisningsinstitutioner popularitet, eksempler på dem inspirerer til oprettelsen af ​​nye uddannelsesprogrammer.

Niveau for videnskabelig og teknisk betydning

Innovative projekter samt tekniske løsninger og ideer, som de implementerer, kan have følgende niveauer af videnskabelig og teknisk betydning:

 • modernisering (den grundlæggende teknologi er ikke genstand for radikale ændringer);
 • innovativt (designet af det nye produkt adskiller sig markant fra det foregående);
 • førende (strukturen blev oprettet takket være avancerede tekniske løsninger);
 • banebrydende niveau (nye teknologier og materialer vises, som ikke eksisterede før).

Betydningen af ​​et innovativt projekt bestemmer kompleksiteten, omfanget, funktionerne ved at fremme resultaterne af processen og sammensætningen af ​​kunstnere. Dette vil påvirke indholdet af projektledelsen.

Klassificering af innovative projekter

Innovative projekter kan klassificeres som følger:

 • endelig;
 • mellemliggende.

 • kortvarig;
 • mellemlang sigt;
 • langvarig.

3. I henhold til de behov projektet imødekommer. De kan fokusere på at skabe nye eller imødekomme eksisterende behov.

4. Efter type innovation (at oprette et nyt eller forbedre et produkt, reorganisere ledelsesstrukturen osv.).

5. Med hensyn til graden af ​​beslutninger, der kan træffes, kan de være af følgende art:

 • corporate;
 • regional;
 • branchespecifik;
 • international føderal.

Forretningsplanlægning i sig selv er ekstremt risikabel og iboende innovativ. Betyder dette, at forretningsplanen for et innovativt projekt er så meget mere fyldt med faren for ugunstige scenarier og skjulte "faldgruber"? På grund af resultatets uforudsigelighed er dette tilfældet. Derfor bør planlægning af et innovativt forretningsprojekt tage højde for alle aspekter af de modsætninger og vanskeligheder, der ikke kun venter udviklerne, men også projektlederen.

Hvornår er en forretningsplan umagen værd?

Til at begynde med foreslår jeg at afgrænse fortællingens emneområde for at få en klarere idé om forretningsplanlægningens specifikke forhold inden for innovation. I artiklen om emnet problemer med implementering af innovative projekter overvejede vi flere grundlæggende begreber inden for innovationssfæren. Især blev innovationsaktivitet og innovationsaktiv virksomhed, innovationsproces og projekter identificeret. Jeg vil gerne vende tilbage til dette sæt forretningsfænomener igen, men fra en noget anden vinkel. Innovation er tæt sammenflettet i praksis med forskning og udvikling, som er meget tætte, men ikke identiske med videnskabelige aktiviteter.

Innovation og videnskabelige former for aktivitet adskiller sig både hvad angår ressourcebase og mål. Den vigtigste videnskabelige praksis er intellektuelt potentiale, materielt og teknisk grundlag og andre elementer i det systemiske institut for videnskab. Ressourcerne i innovationsprocessen er mennesker-innovatorer, deres viden, koncept, tekniske og teknologiske løsninger, det vil sige hvad stort set er resultatet af videnskabelig aktivitet. Målet med videnskab er at opnå kvalitativt ny viden, mens målet med innovation er den kommercielle anvendelse af den erhvervede viden og fundne løsninger.

Bemærk, at kommerciel udnyttelse, ikke erhvervelse af viden, er i spidsen for innovation. Derfor er oprindeligt innovativ aktivitet både i realøkonomien og i samfundet som helhed et iværksætterudtryk, da handel forudsætter, at der kan opnås fortjeneste som et mål. En anden ting er, at den kommercielle baggrund ikke er åbenbar for alle faser af innovationsprocessen. Desuden er målsætning for fortjeneste (især i de indledende faser) endda skadelig.

Et innovations- og investeringsprojekt (IIP) kan dække hele cyklussen i innovationsprocessen. Men dette sker ikke meget ofte. Dybest set er der projekter af to slags, hvoraf den første dækker faserne i fasen med at skabe et innovativt produkt, og den anden type projekttypeaktiviteter inkluderer fasen med kommercialisering af innovationen. Nedenfor finder du en to-faset model af et innovativt projekt, som næsten er blevet traditionelt i dag.

Lad os stille os et spørgsmål: på hvilket tidspunkt bliver forretningsplanlægning passende i innovationsprocessen? Det vil ikke være en overdrivelse at bemærke, at usikkerhedsniveauet er meget højt på tidspunktet for formuleringen af ​​en idé (innovativt koncept) og selv på udviklingsstadiet. I denne periode er det ekstremt vanskeligt at besvare spørgsmålet: Er innovationen kommerciel eller ej? Og enhver modellering af fremtiden i form af prognoser for markedsreaktion, produktionsmuligheder og pengestrømme er praktisk talt meningsløs. Dette betyder slet ikke, at det i de første faser ikke er nødvendigt at undersøge markedet i forhold til det fremtidige produkt, men udviklingen af ​​en forretningsplan for et innovativt projekt får kun fuld betydning, når IIP går ind i kommercialiseringsfasen.

IIP-forretningsplanens mål og mål

Formålet med forretningsplanlægning er at give dokumenteret begrundelse, bevis for kunden, investorer og andre interessenter, at innovationskonceptet er sundt i tre hovedaspekter. Det første aspekt er accept af markedet for produktet af den legemliggjorte idé. Det andet aspekt betragtes som et kompleks af finansielle indikatorer for effektiviteten af ​​IIP. Endelig tages der som tredje udgangspunkt højde for teamets professionalisme, der ikke kun kan designe og producere et innovativt produkt, men også sikre dets afslutning og promovering på målmarkedet.

Hvis de angivne aspekter kan vurderes positivt af læserne af forretningsplanen og accepteres som overbevisende argumenter for nøgleopgaven-udvikleres anmodning, er planlægningsmålet nået. Og afhandlingen er som regel en: "Tag en beslutning om lanceringen af ​​projektet og om dets finansiering (kreditering, tilskud osv.)!" Det hele afhænger af sammensætningen af ​​personer, der er interesserede i at udarbejde en beslutning om IIP's skæbne.

I denne henseende er det vanskeligt at tale om et innovativt projekt, der ikke er bundet til en specifik situation, fordi der ikke er nogen universelle løsninger i projektledelse. Derfor foreslår jeg ikke at tage højde for den lille, nyoprettede innovative virksomhed. Vi vil fokusere på eksemplet med en mellemstor eller stor produktionsvirksomhed med en veludviklet regelmæssig ledelse. Aktivitetsgrenen betyder ikke noget, ligesom det ikke er så vigtigt, hvad den specifikke vægt af virksomhedens aktivitet er med en innovativ orientering.

Disse kan være lokale projekter eller projektforretninger, hvor selve markedsstrategien er innovativ. Antag, at virksomheden har en dedikeret ledelsesafdeling, der er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af innovative produkter. Det innovative koncept er i sin udførelsesform bragt til niveauet for en fungerende prototype af et nyt unikt produkt. De indledende bemærkninger, der er angivet ovenfor, giver dig mulighed for mere nøjagtigt at beslutte, hvilke mål og type forretningsplan der skal udvikles. Som regel er planens type og struktur direkte relateret til IIP's mål og mål.

Blandt opgaverne med forretningsplanlægning med hensyn til at retfærdiggøre IIP er følgende.

Hvis du har en innovativ idé, skal du formatere den i overensstemmelse hermed. Selvfølgelig, hvis dette ikke kun er en fantasi, men virkelig en innovation, der vil være efterspurgt på markedet, hvilket betyder, at det vil tjene penge. Dette kan være åbningen af ​​en ny virksomhed eller introduktionen af ​​noget i en eksisterende produktion. Men i begge tilfælde vil det være nødvendigt at udarbejde en forretningsplan.

Hvad er en forretningsplan for et innovativt projekt

For at starte enhver virksomhed skal du have et projekt. Dokumentet, hvori det vil blive beskrevet fra alle sider, er forretningsplanen. Alle punkterne er kort anført her: fra formålet med innovationen til den økonomiske begrundelse for dens implementering og de risici, der er mulige under implementeringen. Et sådant dokument er nødvendigt for alle interesserede parter og frem for alt for dem, der har udtænkt indførelsen af ​​innovation. Det giver dig mulighed for at forstå, hvor passende det er.

Kompileringens mål og mål

Forretningsplan er en forudsigelig model, den er ikke konkret endnu. Men uden det er det umuligt at vurdere fordele og ulemper ved projektet.

Hovedformålet med dokumentet er at underbygge perspektiverne fra forfatterne fra alle sider.

For at gøre dette skal du løse følgende opgaver:

 • undersøg salgsmarkedet relateret til de produkter, du planlægger at frigive;
 • analysere de kommende omkostninger;
 • bestemme virksomhedens potentielle rentabilitet <
 • undersøge mulige gennemførelsesvanskeligheder.

Takket være sådant arbejde bliver det klart, om det er værd at investere i den planlagte forretning. Derudover, hvis planen godkendes, kan den let bruges til at udvikle et program med specifikke aktioner til gennemførelse af projektet.

Forretningsplanstruktur

Send dit gode arbejde til vidensbasen, bare brug nedenstående formular

Studerende, kandidatstuderende, unge forskere, der bruger vidensbasen i deres studier og arbejde, vil være meget taknemmelige for dig.

Forretningsplanlægning af et innovativt projekt (som eksempel på oprettelse af en virksomhed "Acceptable price")

Den nuværende økonomiske situation i forbindelse med overgangen til markedsforhold dikterer virksomhederne en ny tilgang til intrafirm planlægning. Planlægning er afgørende for enhver organisation, der har til hensigt at handle i fremtiden. Virksomheder er tvunget til at lede efter sådanne former og planlægningsmodeller, der vil sikre den maksimale effektivitet af de trufne beslutninger. Den bedste mulighed for at opnå sådanne løsninger er en progressiv form for forretningsplanen. Sådan starter du din egen virksomhed? Hvor skal man begynde? Hvordan sikres forretningssikkerhed og produktkonkurrenceevne? Hvordan beregnes fortjeneste, produktionsvolumen, skatter, udgifter? En forretningsplan hjælper dig med at løse alle disse og andre spørgsmål. Det inkluderer udvikling af mål og mål, der er sat for en iværksætter i de nærmeste og fremtidige udsigter, en vurdering af den aktuelle økonomistatus, styrker og svagheder i produktionen, markedsanalyse og kundeinformation. Det giver en vurdering af de ressourcer, der kræves for at nå de opstillede mål i et konkurrencepræget miljø. Forretningsplanen giver dig mulighed for at vise rentabiliteten af ​​det foreslåede projekt og tiltrække potentielle økonomiske partnere. Han kan overbevise investorer om, at virksomheden har et effektivt, konsistent program til at nå projektets mål og mål.

Relevansen af ​​emnet for dette arbejde skyldes det faktum, at enhver virksomhed i øjeblikket har brug for at forbedre sin produktion og økonomiske aktiviteter. For at gøre dette er det nødvendigt klart at forstå behovet for fremtiden inden for økonomiske, materielle, arbejdsmarkedsmæssige og intellektuelle ressourcer, kilderne til deres modtagelse samt være i stand til klart at beregne effektiviteten af ​​ressourceudnyttelse i processen med virksomhedens arbejde - dette er essensen af ​​forretningsplanlægning. Hovedværdien af ​​en forretningsplan bestemmes af det faktum, at den: giver mulighed for at bestemme virksomhedens levedygtighed i et konkurrencepræget miljø; indeholder en retningslinje for, hvordan firmaet skal udvikle sig; fungerer som et vigtigt retfærdiggørelsesværktøj til opnåelse af økonomisk støtte fra eksterne investorer. Forretningsplanen giver dig mulighed for at vise rentabiliteten af ​​det foreslåede projekt.

Innovationsaktivitet er iboende i enhver virksomhed i en eller anden grad. Med et stort udvalg af investeringstyper og innovationer står en virksomhed konstant over for opgaven med at vælge en investeringsløsning. Det er umuligt at tage en innovativ beslutning uden at tage hensyn til følgende faktorer: investeringstypen, investeringsprojektets omkostninger, mangfoldigheden af ​​tilgængelige projekter, de begrænsede finansielle ressourcer, der er tilgængelige for investering, risikoen forbundet med vedtagelsen af ​​en bestemt beslutning osv.

Formålet med dette kursusarbejde er at udvikle en forretningsplan til produktion af en ny type produkt. I overensstemmelse med det fastsatte mål løses følgende opgaver i arbejdet:

studer de teoretiske aspekter ved at udvikle en forretningsplan for et innovativt projekt, nemlig konceptet med en forretningsplan, dens mål og mål, strukturen og indholdet af en forretningsplan samt præstationsindikatorer til udvikling en forretningsplan

udvikle en forretningsplan til produktion af en ny type produkt ved hjælp af eksemplet fra Slavyanskiy Khleb LLC.

Det teoretiske og metodiske grundlag for undersøgelsen var arbejdet med indenlandske og udenlandske eksperter inden for forretningsplanlægning og innovation: V. Anshin, I. Babuk, I. Balabanov, V. Barinov, V. Burov, N. Gribalev, Yu. Morozov, A. Pelekh, R. Farkhutdinov og andre

Send dit gode arbejde til vidensbasen, bare brug nedenstående formular

Studerende, kandidatstuderende, unge forskere, der bruger vidensbasen i deres studier og arbejde, vil være meget taknemmelige for dig.

  Introduktion
 • 1. En innovativ virksomhed og dens funktioner
 • 2. Forretningsplan. Koncept, mål, struktur
 • 3. Forretningsplanlægning i innovativ forretning
 • Konklusion
 • Liste over anvendte kilder
 • Introduktion
 • Overgangen til markedsbaserede styringsformer i Rusland krævede ikke kun en revision af former og metoder for de vigtigste produktionsområder, økonomiske og finansielle aktiviteter, men også ændrede holdninger til skabelse og brug af innovationer (innovationer) i øve sig.
 • Styring af udvikling og implementering af innovationer kaldes normalt innovationsstyring. Dette er et relativt nyt koncept for Rusland, men det er allerede blevet meget udbredt. Under moderne forhold er man konkurrencedygtig, der ved, hvordan man hurtigt reagerer på skiftende omstændigheder, ikke er bange for risiko og accepterer nye fremskridt inden for videnskab og teknologi.
 • Emnet for denne test er "Forretningsplan i innovativ forretning".
 • For at tiltrække en potentiel investor skal et udviklingsselskab korrekt udarbejde en forretningsplan for en innovativ begivenhed. Dette er nødvendigt for at interessere investorer i fordelen ved at investere penge i dette og ikke i noget andet projekt for at vise dem gennemførligheden og rentabiliteten af ​​en sådan beslutning. Uden ovenstående dokument kan ideen om at investere midler (selvom det ved første øjekast er et attraktivt innovativt projekt fra en optimalt udviklet portefølje af innovationer til en virksomhed) virke absurd, hvis ikke latterligt, for din investor. Derfor er problemet med at udarbejde en kompetent forretningsplan i en innovativ virksomhed en af ​​de mest presserende i dag.
 • Således er formålet med denne test at identificere og studere funktionerne ved at udarbejde en forretningsplan i en innovativ virksomhed.
 • Baseret på målet kan der skelnes mellem følgende opgaver i dette testarbejde:
 • 1 Betragtning af en innovativ virksomhed som en særlig type forretning. Fremhæver dets funktioner.
 • 2 Udforskning af forretningsplanlægningsprocessen. Definition af konceptet med en forretningsplan, dens mål og struktur.
 • 3 Afslører funktionerne i forretningsplanlægning i innovativ forretning.

Emnet for undersøgelsen er forretningsplaner udarbejdet for innovative projekter.

Strukturelt består arbejdet af tre kapitler, hvis indhold svarer til de opgaver, der er angivet, en introduktion, en konklusion og en liste over anvendte kilder.

I forbindelse med den nuværende økonomiske situation i vores land i forbindelse med den globale økonomiske krise kommer innovationsspørgsmålene frem som et middel til at komme ud af denne negative situation. Svaret på det er direkte relateret til den reelle effektivitet af statens innovationspolitik, som bør understøttes af en lang række foranstaltninger til at stimulere investeringer i videnskab og innovation [16].

Som verdenserfaringen viser, er der simpelthen intet alternativ til en innovativ måde at udvikle sig på i en videnbaseret økonomi. Oprettelse, implementering og bred distribution af nye produkter, tjenester, teknologiske processer bliver nøglefaktorer i væksten i produktionsvolumener, beskæftigelse, investeringer og udenrigshandel. Det er her, de mest betydningsfulde reserver til forbedring af produktkvalitet, besparelse af arbejdskraft og materialeomkostninger, forøgelse af arbejdskraftens produktivitet, forbedring af organisationen af ​​produktionen og øget effektivitet er skjult. Alt dette bestemmer i sidste ende virksomhedernes konkurrenceevne og deres produkter på hjemmemarkedet og verdensmarkedet, forbedring af den socioøkonomiske situation i landet [22].

I modsætning til lovgivningen i en markedsøkonomi, når efterspørgslen stimulerer en stigning i virksomhedernes innovative aktivitet, udvikler den modsatte situation sig i Rusland [3]. Perioden med økonomiske transformationer i 1990'erne, ledsaget af et kraftigt fald i produktionen og effektiv efterspørgsel midt i høje inflation, var præget af et støt fald i niveauet for innovationsaktivitet. Hvis andelen af ​​virksomheder, der udviklede og introducerede nye eller forbedrede produkter og teknologiske processer i branchen i det tidligere Sovjetunionen, i slutningen af ​​1980'erne svingede inden for 60-70%, faldt denne værdi allerede i begyndelsen af ​​1990'erne mere end tre gange .

I 1992-94. andelen af ​​innovativt aktive virksomheder oversteg ikke 20% af deres samlede antal i industrien. En sådan hurtig nedgang blev dengang forklaret af vanskelighederne i overgangsperioden, men efterfølgende forværredes de økonomiske problemer for virksomhederne kun. Som et resultat faldt den anden top i faldet i niveauet for innovationsaktivitet i 1995, hvor denne andel var 5% [5].

I de næste to år fortsatte den med at falde, om end ikke så markant - til 4.% i 1997. Derefter var der for første gang siden begyndelsen af ​​økonomiske reformer en lille genoplivning af innovative aktivitet i industrien: niveauet var i 1998. - 5%, i 1999 - 6.%. Til sammenligning er denne værdi cirka 4-5 gange lavere end i Portugal (26%) og Grækenland (29%), der adskiller sig i minimumsindikatorerne for innovationsaktivitet blandt landene i Den Europæiske Union og kløften med førende lande i denne henseende, f.eks. Holland (62%), Østrig (67%), Tyskland (69%), Danmark (71%) og Irland (74%) når 10-12 gange [2].

I de senere år har innovationsaktiviteten i Rusland været faldende og adskiller sig ikke i dybde eller kvalitet [23]. Hvis kun 20% af virksomhederne i 2021 ikke var involveret i nogen form for innovativ aktivitet, var det i 2021 allerede 17%. Samtidig faldt andelen af ​​aktive virksomheder i alle sektorer i branchen undtagen transportteknik.

Ved første øjekast virker denne dynamik mærkelig. Det var trods alt på dette tidspunkt, at infrastrukturen for innovation blev skabt i landet, der blev indført skatteincitamenter for virksomheder, der bruger penge på F&U, og specialiserede statslige virksomheder dukkede op. Men deres indvirkning på den reelle økonomi af industrielle innovationer er endnu ikke særlig mærkbar.

Forretningsidéer med små investeringer i DNR
Forretning for teenagere
 • Læsningstid. 8 minutter
Virksomhed i landet ideer produktion
Ideer til en dacha-forretning
 • Læsningstid. 14 minutter
Eksempel på forretningsidé
Interessant eksempel på forretningsidé
 • Læsningstid. 23 minutter
Sådan promoverer du uafhængigt din virksomhed på Internettet
Interessant idé om forretningsservice
 • Læsningstid. 25 minutter
Den mest rentable forretning i landet
Sådan tjener du penge med jord
 • Læsningstid. 10 minutter
NY.
Forretningsidéer med små investeringer i Ukraine derhjemme
Nyheder forretningsidéer
 • Læsningstid. 25 minutter
Interessant idé til jeg forretning
Interessant idé til forretning
 • Læsningstid. 14 minutter
3 interessante ideer til din virksomhed med investeringer fra 100.000 rubler
Nyttige tip til alle lejligheder
 • Læsningstid. 25 minutter
Interessant forretningsidé
Interessant forretningsidé
 • Læsningstid. 17 minutter
Enkle forretningsidéer
Enkle forretningsidéer uden investering
 • Læsningstid. 9 minutter
Interessant job i en lille by
Interessant job i en lille by
 • Læsningstid. 13 minutter
Amerikanske små virksomheder interessante ideer
Om forretning
 • Læsningstid. 10 minutter
Asien forretningsidéer
Kinesiske og japanske forretningsidéer
 • Læsningstid. 25 minutter
De bedste forretningsidéer i 2019 med minimal investering
Interessante forretningsidéer i Amerika
 • Læsningstid. 20 minutter
Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.